Mevzuat

Mevzuat

KANUN

  • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  

     YÖNETMELİK

  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  • Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik
       GENELGE
 
  • Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi İle İlgili Başbakanlık Genelgesi
  • Hediye Alma Yasağına İlişkin Kurul Genelgesi 2014/1 YENİ